Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

11/6/2020 2:42:34 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/11

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

  Thứ Ba

10/11

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

11/11

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

12/11

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Chấm thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Dạy học bình thường

Thi “Giáo viên giỏi” cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

13/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

14/11

Sáng

Hội nghị phụ huynh

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10 11/6/2020 2:32:30 PM

  Lịch công tác tuần 09 10/29/2020 4:30:57 PM

  Lịch công tác tuần 47 7/13/2020 9:03:26 AM

  Lịch công tác tuần 46 7/13/2020 8:53:10 AM

  Lịch công tác tuần 45 7/13/2020 8:35:49 AM

  Lịch công tác tuần 44 7/13/2020 8:26:47 AM

  Lịch công tác tuần 43 6/18/2020 9:20:47 AM

  Lịch công tác tuần 42 6/18/2020 9:16:58 AM

  Lịch công tác tuần 41 6/18/2020 9:14:02 AM

  Lịch công tác tuần 40 6/18/2020 9:09:53 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình