Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 11

10/27/2019 3:34:00 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  11

(Từ ngày 28/10/2019  đến ngày 03/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

  Thứ Ba

     29/10

Sáng

Đ/c Thủy, Đ/c An Tập huấn chuyên môn tại trường MN Sơn Hóa

 

Đ/c Hà, Đ/c Nhung tập Huấn chuyên môn tại trường MN Sơn Hóa

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

30/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

31/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

     01/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

02/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

03/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 10 10/27/2019 3:32:10 PM

  Lịch công tác tuần 9 10/11/2019 9:10:47 AM

  Lịch công tác tuần 08 10/5/2019 3:16:48 PM

  Lịch công tác tuần 07 10/5/2019 3:15:41 PM

  Lịch công tác tuần 6 9/23/2019 8:19:46 AM

  Lịch công tác tuần 5 9/13/2019 9:45:07 AM

  Lịch công tác tuần 4 9/13/2019 9:41:43 AM

  Lịch công tác tuần 3 9/4/2019 9:53:29 AM

  Lịch công tác tuần 2 9/4/2019 9:52:14 AM

  Lịch công tác tuần 1 9/4/2019 9:51:30 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình