Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 17

12/6/2019 3:44:57 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  17

(Từ ngày 09/12/2019  đến ngày 15/12/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/12

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

      Thứ Ba

       10/12

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

11/12

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Sở kiểm tra công tác phổ cập năm 2019

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

12/12

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

       13/12

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

14/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 16 12/6/2019 3:40:33 PM

  Lịch công tác tuần 15 12/6/2019 3:34:38 PM

  Lịch công tác tuần 14 11/15/2019 8:16:51 PM

  Lịch công tác tuần 13 11/15/2019 8:13:56 PM

  Lịch công tác tuần 12 11/4/2019 7:53:54 AM

  Lịch công tác tuần 11 10/27/2019 3:34:00 PM

  Lịch công tác tuần 10 10/27/2019 3:32:10 PM

  Lịch công tác tuần 9 10/11/2019 9:10:47 AM

  Lịch công tác tuần 08 10/5/2019 3:16:48 PM

  Lịch công tác tuần 07 10/5/2019 3:15:41 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình