Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 36

6/18/2020 8:50:32 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  36

(Từ ngày 27/04/2020  đến ngày 03/05/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

27/04

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

  Thứ Ba

     28/04

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

    29/04

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

30/04

Sáng

Đ/c Duyên trực cơ quan

Nghỉ

Đ/c Hà trực cơ quan

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Duyên trực cơ quan

Nghỉ

Đ/c Hà trực cơ quan

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

     01/05

Sáng

Đ/c Thủy trực cơ quan

 

Nghỉ

Đ/c Lan trực cơ quan

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Thủy trực cơ quan

 

Nghỉ

Đ/c Lan trực cơ quan

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

02/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

03/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 35 6/18/2020 8:48:03 AM

  Lịch công tác tuần 35 6/18/2020 8:47:43 AM

  Lịch công tác tuần 34 6/18/2020 8:42:51 AM

  Lịch công tác tuần 33 6/17/2020 8:46:12 AM

  Lịch công tác tuần 32 6/17/2020 8:37:01 AM

  Lịch công tác tuần 31 6/16/2020 4:24:53 PM

  Lịch công tác tuần 30 3/10/2020 10:25:21 AM

  Lịch công tác tuần 29 3/2/2020 8:30:47 AM

  Lịch công tác tuần 28 2/21/2020 2:41:13 PM

  Lịch công tác tuần 27 2/17/2020 9:26:03 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình