Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 42

6/18/2020 9:16:58 AM

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  42

(Từ ngày 08/06/2020  đến ngày 14/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

08/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

  Thứ Ba

     09/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

    10/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

11/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

     12/06

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

13/06

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/06

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 41 6/18/2020 9:14:02 AM

  Lịch công tác tuần 40 6/18/2020 9:09:53 AM

  Lịch công tác tuần 39 6/18/2020 9:05:51 AM

  Lịch công tác tuần 38 6/18/2020 8:56:44 AM

  Lịch công tác tuần 37 6/18/2020 8:52:47 AM

  Lịch công tác tuần 36 6/18/2020 8:50:32 AM

  Lịch công tác tuần 35 6/18/2020 8:48:03 AM

  Lịch công tác tuần 35 6/18/2020 8:47:43 AM

  Lịch công tác tuần 34 6/18/2020 8:42:51 AM

  Lịch công tác tuần 33 6/17/2020 8:46:12 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình