Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 09

10/29/2020 4:30:57 PM

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  9

(Từ ngày 26/10/2020  đến ngày 31/10/200)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

  Thứ Ba

     27/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Thứ Tư

28/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

29/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Thứ Sáu

     30/10

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

15h – 17h kết nạp đảng cho 4đ/c gv: đ/c Thảo, đ/c Nhung, đ/c Hà, đ/c Huệ

 

Dạy học bình thường

15h – 17h kết nạp đảng cho 4đ/c gv: đ/c Thảo, đ/c Nhung, đ/c Hà, đ/c Huệ

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Thứ Bảy

31/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

01/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 47 7/13/2020 9:03:26 AM

  Lịch công tác tuần 46 7/13/2020 8:53:10 AM

  Lịch công tác tuần 45 7/13/2020 8:35:49 AM

  Lịch công tác tuần 44 7/13/2020 8:26:47 AM

  Lịch công tác tuần 43 6/18/2020 9:20:47 AM

  Lịch công tác tuần 42 6/18/2020 9:16:58 AM

  Lịch công tác tuần 41 6/18/2020 9:14:02 AM

  Lịch công tác tuần 40 6/18/2020 9:09:53 AM

  Lịch công tác tuần 39 6/18/2020 9:05:51 AM

  Lịch công tác tuần 38 6/18/2020 8:56:44 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình