Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 35

5/4/2021 8:35:42 AM

HÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  35

(Từ ngày 26/4/2021  đến ngày 02/05/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/04

Sáng

Đ/C Duyên đi tập huấn ở Đồng hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/C Duyên đi tập huấn ở Đồng hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

  Thứ Ba

     27/04

Sáng

Đ/C Duyên đi tập huấn ở Đồng hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/C Duyên đi tập huấn ở Đồng hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

    28/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

29/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

     30/04

Sáng

Đ/c Hương trực ở trường 

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

 

Chiều

Đ/c Hương trực ở trường 

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

 

Thứ Bảy

01/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

02/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 34 4/22/2021 7:26:00 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/13/2021 8:15:22 AM

  Lịch công tác tuần 32 4/13/2021 8:14:25 AM

  Lịch công tác tuần 31 3/29/2021 3:43:50 PM

  Lịch công tác tuần 30 3/29/2021 3:23:58 PM

  Lịch công tác tuần 29 3/29/2021 3:22:55 PM

  Lịch công tác tuần 28 3/9/2021 3:12:35 PM

  Lịch công tác tuần 27 3/9/2021 3:08:33 PM

  Lịch công tác tuần 26 2/23/2021 4:05:05 PM

  Lịch công tác tuần 25 2/23/2021 4:03:20 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình