Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 36

5/4/2021 8:37:29 AM

HÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  36

(Từ ngày 03/5/2021  đến ngày 09/05/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/05

Sáng

Đ/C Duyên trực ở trường

Nghỉ lề

Nghỉ lề

Nghỉ lề

 

Chiều

Đ/C Duyên trực ở trường

Nghỉ lề

Nghỉ lề

Nghỉ lề

 

  Thứ Ba

     04/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

    05/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

06/05

Sáng

Đ/C Hương đi tập huấn SCI  ở đồng lê

Đ/C Lệ, Thảo, Hà Hương, Oanh đi tập huấn SCI ở đồng lê

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/C Hương đi tập huấn SCI  ở đồng lê

Đ/C Lệ, Thảo, Hà Hương, Oanh đi tập huấn SCI ở đồng lê

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

     07/05

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

08/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

09/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 35 5/4/2021 8:35:42 AM

  Lịch công tác tuần 34 4/22/2021 7:26:00 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/13/2021 8:15:22 AM

  Lịch công tác tuần 32 4/13/2021 8:14:25 AM

  Lịch công tác tuần 31 3/29/2021 3:43:50 PM

  Lịch công tác tuần 30 3/29/2021 3:23:58 PM

  Lịch công tác tuần 29 3/29/2021 3:22:55 PM

  Lịch công tác tuần 28 3/9/2021 3:12:35 PM

  Lịch công tác tuần 27 3/9/2021 3:08:33 PM

  Lịch công tác tuần 26 2/23/2021 4:05:05 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình