Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 28

2/21/2020 2:41:13 PM

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  28

(Từ ngày 24/02/2020  đến ngày 01/03/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

  Thứ Ba

     25/02

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

26/02

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

27/02

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

     28/01

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

29/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

01/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 27 2/17/2020 9:26:03 AM

  Lịch công tác tuần 26 2/12/2020 10:14:06 AM

  Lịch công tác tuần 25 1/31/2020 3:25:39 PM

  Lịch công tác tuần 24 1/31/2020 10:04:44 AM

  Lịch công tác tuần 23 1/31/2020 9:54:11 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/13/2020 4:00:25 PM

  Lịch công tác tuần 21 1/3/2020 9:08:17 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/27/2019 8:56:22 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/20/2019 3:48:47 PM

  Lịch công tác tuần 18 12/13/2019 3:42:50 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình