Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 30

3/10/2020 10:25:21 AM

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  29

(Từ ngày 09/03/2020  đến ngày 15/03/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/03

Sáng

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

  Thứ Ba

     10/03

Sáng

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

11/03

Sáng

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

12/03

Sáng

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

     13/03

Sáng

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Nghỉ

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

14/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 29 3/2/2020 8:30:47 AM

  Lịch công tác tuần 28 2/21/2020 2:41:13 PM

  Lịch công tác tuần 27 2/17/2020 9:26:03 AM

  Lịch công tác tuần 26 2/12/2020 10:14:06 AM

  Lịch công tác tuần 25 1/31/2020 3:25:39 PM

  Lịch công tác tuần 24 1/31/2020 10:04:44 AM

  Lịch công tác tuần 23 1/31/2020 9:54:11 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/13/2020 4:00:25 PM

  Lịch công tác tuần 21 1/3/2020 9:08:17 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/27/2019 8:56:22 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình