Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 40

6/8/2021 9:49:00 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  40

(Từ ngày 31/5/2021  đến ngày 6/06/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

31/05

Sáng

Làm việc bình thường

Tất cả GV tuyển sinh trẻ tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Tất cả GV tuyển sinh trẻ tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

  Thứ Ba

     1/06

Sáng

Làm việc bình thường

Tất cả GV tuyển sinh trẻ tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

 Làm việc bình thường

Tất cả GV tuyển sinh trẻ tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Tư

    2/6

Sáng

Làm việc bình thường

Các Đ/C Hải, Dung, Oanh làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các Đ/C Hải, Dung, Oanh làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Năm

3/6

Sáng

Làm việc bình thường

Các đ/c Lan, Thủy, Lệ làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Lan, Thủy, Lệ làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Sáu

     4/6

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hương,Lương làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hương,Lương làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Bảy

5/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

6/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 39 5/24/2021 5:49:25 PM

  Lịch công tác tuần 38 5/24/2021 5:48:13 PM

  Lịch công tác tuần 37 5/10/2021 3:47:44 PM

  Lịch công tác tuần 36 5/4/2021 8:37:29 AM

  Lịch công tác tuần 35 5/4/2021 8:35:42 AM

  Lịch công tác tuần 34 4/22/2021 7:26:00 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/13/2021 8:15:22 AM

  Lịch công tác tuần 32 4/13/2021 8:14:25 AM

  Lịch công tác tuần 31 3/29/2021 3:43:50 PM

  Lịch công tác tuần 30 3/29/2021 3:23:58 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình