Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 38

5/24/2021 5:48:13 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  38

(Từ ngày 17/5/2021  đến ngày 23/05/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/05

Sáng

Làm việc bình thường

 Các đ/c Hà, Thỏa, Thảo làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Hà, Thỏa, Thảo làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

  Thứ Ba

     18/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các đ/c Sáu, Chi, Hằng làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Sáu, Chi, Hằng làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Tư

    19/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các Đ/C Hải, Dung, Oanh làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các Đ/C Hải, Dung, Oanh làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Năm

20/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các đ/c Lan, Thủy, Lệ làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Lan, Thủy, Lệ làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Sáu

     21/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các đ/c Hường, Lương, Hà làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Hường, Lương, Hà làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Bảy

22/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

33/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 37 5/10/2021 3:47:44 PM

  Lịch công tác tuần 36 5/4/2021 8:37:29 AM

  Lịch công tác tuần 35 5/4/2021 8:35:42 AM

  Lịch công tác tuần 34 4/22/2021 7:26:00 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/13/2021 8:15:22 AM

  Lịch công tác tuần 32 4/13/2021 8:14:25 AM

  Lịch công tác tuần 31 3/29/2021 3:43:50 PM

  Lịch công tác tuần 30 3/29/2021 3:23:58 PM

  Lịch công tác tuần 29 3/29/2021 3:22:55 PM

  Lịch công tác tuần 28 3/9/2021 3:12:35 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình