Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 39

5/24/2021 5:49:25 PM

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  39

(Từ ngày 24/5/2021  đến ngày 30/05/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/05

Sáng

Làm việc bình thường

 Các đ/c Hà, Thỏa, Thảo làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Hà, Thỏa, Thảo làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

  Thứ Ba

     25/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các đ/c Sáu, Chi, Hằng làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Đ/C Duyên, Hương đi thẩm định thi đua ở PGD&ĐT

Các đ/c Sáu, Chi, Hằng làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Tư

    26/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các Đ/C Hải, Dung, Oanh làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các Đ/C Hải, Dung, Oanh làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Năm

27/05

Sáng

Làm việc bình thường

Các đ/c Lan, Thủy, Lệ làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Các đ/c Lan, Thủy, Lệ làm việc tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Sáu

     28/05

Sáng

Làm việc bình thường

Tất cả GV tuyển sinh trẻ tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Tất cả GV tuyển sinh trẻ tại trường

Làm việc bình thường

Học sinh nghỉ học

 

Thứ Bảy

29/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

30/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 38 5/24/2021 5:48:13 PM

  Lịch công tác tuần 37 5/10/2021 3:47:44 PM

  Lịch công tác tuần 36 5/4/2021 8:37:29 AM

  Lịch công tác tuần 35 5/4/2021 8:35:42 AM

  Lịch công tác tuần 34 4/22/2021 7:26:00 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/13/2021 8:15:22 AM

  Lịch công tác tuần 32 4/13/2021 8:14:25 AM

  Lịch công tác tuần 31 3/29/2021 3:43:50 PM

  Lịch công tác tuần 30 3/29/2021 3:23:58 PM

  Lịch công tác tuần 29 3/29/2021 3:22:55 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình