Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 2

9/5/2021 8:40:03 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THANH LẠNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2

(Từ ngày 30/8/2021  đến ngày 05/9/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/8

Sáng

Làm việc bình thường

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ học

 

  Thứ Ba

     31/8

Sáng

Làm việc bình thường

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ học

 

Chiều

 Làm việc bình thường

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ học

 

Thứ Tư

    01/9

Sáng

Làm việc bình thường

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ do tình hình  dịch Covid

Nghĩ học

 

Thứ Năm

02/9

Sáng

Đ/C Duyên trực lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ học

 

Chiều

Đ/C Duyên trực lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ học

 

Thứ Sáu

     03/9

Sáng

Đ/C Hương  trực lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ học

 

Chiều

Đ/C Hương  trực lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ lễ

Nghĩ học

 

Thứ Bảy

04/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 1 8/24/2021 4:16:35 PM

  Lịch công tác tuần 41 6/8/2021 9:57:15 AM

  Lịch công tác tuần 40 6/8/2021 9:49:00 AM

  Lịch công tác tuần 39 5/24/2021 5:49:25 PM

  Lịch công tác tuần 38 5/24/2021 5:48:13 PM

  Lịch công tác tuần 37 5/10/2021 3:47:44 PM

  Lịch công tác tuần 36 5/4/2021 8:37:29 AM

  Lịch công tác tuần 35 5/4/2021 8:35:42 AM

  Lịch công tác tuần 34 4/22/2021 7:26:00 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/13/2021 8:15:22 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Lạng – Thanh Hóa – Tuyên Hóa - QB
01234237366 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Thanh Lạng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình